AUMA Kick-off 2019

AUMA Kick-off 2019

А какво всъщност е kick-off? Това е среща провеждана в началото на всяка година с цел отчитане на постиженията от изминалата и поставяне на цели на екипа за новата 2019.

През изминалата седмица екипа на Прострийм Техник взе участие в ежегодната среща на дистрибуторите от Източна Европа на AUMA в Австрия. Заедно с колегите от Унгария, Хърватска и Румъния обсъдихме ситуацията на пазара на електрически задвижвания в индустриалния сектор на всяка държава. Очакваме нови предизвикателства през 2019 за утвyрждаване на пазарите на електрическите задвижвания, тяхната поддръжка и сервиз.

Прострийм Техник е единствения търговски и сервизен партньор на AUMA Riester GmbH & Co. KG за територията на България! За повече информация ви очакваме на office@pstechnik.bg