Подмяна на арматура в ТЕЦ „Марица Изток“ 2, блокове І и ІV

Подмяна на арматура в ТЕЦ „Марица Изток“ 2, блокове І и ІV

ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево е базова кондензационна топлоелектрическа централа, изградена върху 150ha в Източномаришкия енергиен комплекс на 60 км. от Стара Загора. Проектирането й започва през 1960г., а първият етап от строителството през 1963г. Към настоящия момент ТЕЦ „Марица Изток 2” разполага с 1450 MW инсталирана мощност и е най-голямата ТЕЦ на територията на България.

Във връзка с рехабилитацията на блокове І и ІV в ТЕЦ „Марица Изток 2” на 19.05.2006г. между централата и „Прострийм” се сключи договор за проектиране, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на шестнайсет дискови затвори DN 1400mm PN 2.5 Bar и четири броя DN 1200mm PN 2.5 Bar. Подмяната на арматурата се извършва със средства на централата, като не е включена в рехабилитацията извършвана от Toshiba. Клапите са предназначени да служат като затворни органи на циркулационни тръбопроводи, които довеждат вода чрез ЦПС – 1 от яз. „Овчарица” за охлаждане на кондензаторите на бл.1 – 4 в ТЕЦ „Марица Изток 2”. Съществуващите дискови затвори са руско производство, морално остаряла и износена конструкция. Поради тази причина често явление са пропуски и трудности при изолиране на тръбопроводите. Друг голям проблем е обрастването на арматурата и тръбопроводите с речна мида, внесена в язовира при зарибяването му. Обрастването създава тежки проблеми, като е необходимо ръчно почистване.

”Прострийм”  предложи модерно и изпитано решение – клапи „Бътерфлай” тип Mammouth, производство на фирма KSB Amri – Франция. Клапите са със специално покритие на диска от ебонит, който се полага по специална технология. Това покритие е базирано на 20-годишен опит на KSB в използването на такива клапи в условия на морска, речна вода и тиня, като се изключват обрастванията. Подмяната на уплътнението, което е от нитрил – устойчиво на масла покритие, се извършва лесно. Клапите са 100% плътни в двете посоки по всички международни стандарти , като по този начин се елиминират течовете при ремонт на тръбопровода или кондензаторите. Самите клапи са много по-леки и с по-малка строителна дължина от съществуващите. Това води до по-лесен монтаж и по-малки натоварвания на тръбопровода и опорите.

Сигурността при експлоатацията на централата е от първостепенно значение. „Прострийм” го постига и чрез използването на редуктор и ел.задвижка от водещия европейски производител AUMA RIESTER. Обслужването на тези задвижвания е ограничено до подмяна на смазката на период от 8 години. Възможно е добавянето на най-различни опции за управление и контрол, като по този начин арматурата не се нуждае от обслужване и наблюдение.

 

 

 

 

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.