Референтни проекти

 • Асарел медет

  Въвеждане в експлоатация на многостъпални центробежни въздуходувки

  by
 • Хукинген

  Разширение на система за коксов газ в електроцентрала Дуисбург – Хукинген, Германия

  by
 • газов интерконектор България - Румъния

  Газов интерконектор Русе-Гюргево

  by
 • ВЕЦ Росица

  Доставка, монтаж и пуск на бътерфлай клапа DN 3000 – ВЕЦ Росица

  by
 • Асарел Медет

  Арматура за помпена станция на рудодобивно предприятие

  by
 • МВЕЦ Камчия

  Доставка, монтаж и пуск на спирателна и регулираща арматура – МВЕЦ Камчия

  by
 • Хвостохранилище

  Подмяна на обратни клапи в помпена станция на хвостохранилище

  by
 • ТЕЦ Марица Изток 2

  Подмяна на арматура в ТЕЦ „Марица Изток“ 2, блокове І и ІV

  by
 • KSB OMEGA помпа

  Доставка на хоризонтални помпи с двойновтичащо работно колело OMEGA 500-835A

  by
 • Нефтен терминал Росенец

  Локална пречиствателна станция на Нефтен терминал “Росенец”

  by