Газов интерконектор Русе-Гюргево

Газов интерконектор Русе-Гюргево
газов интерконектор България - Румъния
газов интерконектор България - Румъния

Междусистемната газова връзка е с обща дължина 25 км, от които 15.4 км на българска територия, 7.5 км на румънска територия и 2.1 км подводен преход през р. Дунав.  Максималният капацитет на интерконектора е 1.5 млрд. м3/год, което количество се равнява на 50% от потреблението на природен газ в страната. С пускането в експлоатация на интерконектора се изпълнява едно от изискванията на Европейския енергиен съюз за изграждане на липсващата междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните. Газовата връзка България-Румъния допринася за диверсификацията на доставките на природен газ за двете страни.

Тръбопровода е с номинален размер DN 500, за който Прострийм Техник достави различни по вид и предназначение арматури:

  1. Сферични кранове DN 500 PN 64 с електрическо задвижване AUMA
  2. Сферични кранове DN 500 PN 64 за подземен монтаж с удължения от 1700мм, хидро-пневмозадвижване с възможност за ръчно управление, както и дистанционно управление за аварийни нужди
  3. Сферични кранове DN 100 – DN 200 PN 64 с ръчно управление
  4. Пробкови кранове DN 50 – DN 200 PN 64 с ръчно управление
  5. Пробков кран DN 150 PN 64 за подземен монтаж с удължение от 1700мм

Доставената арматура е произведена от различни комапании, с утвърдени позции в газовия сектор в Европа. Сервизния ни екип е обучен за настройка и супервизия на хидро-пневмозадвижвания с цел осигуряване на безпроблемна експлоатация на газовата връзка.