Модулни резервоари

All Products >> Биогаз инсталации >>Модулни резервоари

Product Details

Модулните резервоари представляват сглобяема конструкция от листове стомана със стъклено покритие. Двата материала са слепени, за да се съчетаят най-добрите им свойства – силата и гъвкавостта на стоманата в комбинация с устойчивостта на корозия на стъклото. Технологията се прилага, както на външната, така и на вътрешната повърхност на резервоара, за да се гарантира дълъг експлоатационен период на съоръжението при всякакви климатични условия. Всеки лист бива тестван, съгласно стандарт (EN ISO 28765:2011), което гарантира после-дователност и сигурност в качеството на продукта.

Характеристики:

– Много голяма устойчивост към корозионни и абразивни флуиди
– Твърда, инертна повърхност на материала, осигуряваща лесна поддръжка, почистване и дезинфекция
– Бърз и лесен монтаж на отделните плоскости на обекта
– Монтажът на резервоара не зависи от климатичните условия, което обуславя бърз темп на строителство. Локалните забавяния при строителството са сведени до минимум.
– Модулността на резервоара позволява лесно преместване при необходимост, промени и надграждане на вече съществуващи резервоари, което в сравнение с бетоновите, в много случаи е недопустимо.
– Дизайнът на резервоара гарантира сигурно съхранение в зависимост от местните усло-вия на околната среда, като например високи скорости на вятъра, натоварване от сняг, или сеизмични райони.
– Улеснен транспорт
– Ценово ефективна себестойност, в сравнение с конвенционалните методи за изграждане на резервоари

Приложения:

– Пречистване на питейни и отпадъчни води;
– Силози за утайки;
– Резервоари за обезсоляване на морска вода, обратна осмоза (RO) избистрители, биобасейни, MBR резервоари, SBR резер-воари, утайкоуплътнители, буферни резер-воари, резервоари за дъждовни води и др.

Технически каталог може да разгледате тук.