Блок за управление AUMAMATIC AC

Блок за управление AUMAMATIC AC

Управленията AUMATIC AC са перфектнотo решение, когато приложението изисква:

 • Адаптивни функции за управление,
 • Регистриране на данни,
 • Конфигурируем интерфейс,
 • Както и когато клапанът и задвижването трябва да бъдат включени в интегрирана система за управление на завода.

 

AC управленията могат да бъдат снабдени както с паралелен интерфейс за свободна конфигурация, така и с Fieldbus интерфейс за автоматизация на процесите.

 

Функциите за диагностика включват:

 • Логери на събития с времеви маркер,
 • Регистриране характеристиките на въртящия момент,
 • Непрекъснато записване на температурата и вибрациите в задвижващия механизъм,
 • Както и отчитане на броя на стартиранията и времето на работа на двигателя.

 

В допълнение към основните функции, AC управленията предлагат и специфични решения, сред които:

 • Байпас на въртящия момент за освобождаване на клапаните,
 • Функция за удължаване времето за работа, с цел да се избегне хидравличен удар в тръбопровода.

 

Особен акцент е поставен върху удобството за използване и лекотата на интегриране на задвижващите механизми в SCADA системи.

 

 

Големият графичен дисплей се използва за настройки на задвижващите механизми и контролни блокове, като настройката може да бъде осъществена и посредством Bluetooth връзка, чрез програмния продукт AUMA CDT.

При Fieldbus комуникация, настройката може да се извърши и от контролната зала.

Предимства:

 • Бутони за местно/локално управление
 • Превключване на режим местно/изключено/дистанционно, посредством трипозиционно ключе с възможност за заключване
 • LCD дисплей за индикация и статус на устройството
 • Настройка на задвижването без необходимост от инструменти, изцяло от менюто на блока за управление
 • Възможност за изнесен монтаж на блока за управление от задвижкато – до 100м.
 • Реверсиране на двигателя посредством контакторен или тиристорен блок
 • Автоматично подреждане на фазите.

Управление и интерфейс:

 • Аналогово – 0/4 – 20мА
 • Възможност за комуникация по протоколите – (Profibus DP/DP-V2, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP, HART, Foundation Fieldbus, Wireless HARTБутони за местно/локално управление