Ние сме на ваше разположение!

Ние сме на ваше разположение!

Уважаеми Колеги и Партньори,

Внимателно следим развитието на епидемията с COVID-19 и указанията на компетентните органи.

Уверяваме ви, че подхождаме с изключителна грижа и внимание и взимаме необходимите мерки за сигурността и продуктивността на нашите служители.

Като модерна инженерингова компания, за да предпазим всички клиенти, партньори и екипа ни от разпространението на вируса, изнесохме част от дейностите си във виртуална среда, без това да нарушава ежедневната ни комуникация с вас. Приемаме поръчки, обработваме оферти и предлагаме технически решения за всички вас. Склада ни е отворен от 9:00 до 18:00 ч

Продължаваме да работим усилено по най-добрия начин, както обикновено и да изпълняваме ангажиментите си към вас с висока професионална отговорност. Ако искате лична среща с нас, моля свържете с нас на office@pstechnik.bg или на 02/9179310 за да се видим при взетите мерки за сигурност.

Бъдете здрави!