Сертификати

Прострийм Техник ООД е серифицирана от Бюро Веритас България в съответствие със стандарта на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015.  Обхвата на дейността на компанията включва доставка и монтаж на индустриално технологично оборудване, сервиз и поддръжка на системи за управление на производствени процеси.

Системата за управление на качеството е адаптирана към процесите, организационната структура, ресурси, както и към характера на дейността, извършвана от компанията. По този начин гарантираме на нашите клиенти, че услугите, които получават от нас са в съответствие с  изискванията на ISO 9001:2015. Като една бързоразвиваща се компания постоянно се стремим да подобряваме обслужването въз основа на информацията, получена от постоянно наблюдаващите се процеси и удовлетвореността на клиентите.

Политика за качество