За нас

Прострийм Техник ООД е основана от специалисти, придобили богат опит в една от водещите компании на пазара, предоставяща технологично оборудване с различни приложения в енергетиката, индустриалния сектор, водоснабдяване и третиране на води.

ПроСтрийм Техник ООД е специализирана в доставката на оборудване и реализация на комплексни решения в транспортирането, анализа и контрола на течности, газове, прахови и други субстанции в нефтопреработвателната, химическата, петрохимическата и фармацевтичната индустрия, металургията, хартиената и хранително-вкусовата промишленост, строителството и редица други отрасли.

ПроСтрийм Техник ООД е единствения официален представител на AUMA Group, Германия за доставка на електрически задвижвания и сервизното им обслужване на територията на Република България.

Компанията е основния диструбтор на Alfa Laval, Швеция в областта на доставка на топлообменно оборудване в индустриални предприятия и ОВиК сектора в България.

Предлагаме пълна гама спирателна и регулираща арматура за ядрени, топло- и водноелектрически централи, топлопреносни и разпределителни мрежи. Продуктовото ни портфолио се допълва от помпи, компенсатори, двигатели, магнитни сепаратори,  самопочистващи филтри, въздуходувки, позиционери и системи за контрол, системи за изгаряне на газ, биогаз инсталации.

Разполагаме с всички необходими ресурси за успешното изпълнение на възлаганите поръчки и проекти, екип от висококвалифицирани сервизни инженери, преминали редица технически обучения в редица европейски високотехнологични заводи.

Нашият приоритет е качеството на предлаганите услуги и лоялните взаимоотношения с партньорите ни!