Задвижващи Механизми с Променлива Скорост AUMA SAV и SARV

Задвижващи Механизми с Променлива Скорост AUMA SAV и SARV

AUMA прибави нови модели с честотен регулатор към доказаната гама SA/SAR. Представяме Ви многооборотните задвижващи механизми SAV .2 (режим отваряне-затваряне) и SARV .2 (регулиращ режим), съчетани с блок за управление на задвижки ACV 01.2.

Задвижващите механизми от гамата тип SAV (за режими отворено-затворено и позициониране) са означени с клас A и B, или режим на работа S2 – 15 min. Налична е и специална версия за по-продължителна работа в режим S2 – 30 минути.

Задвижващите механизми от тип SARV са означени с клас C, или режим на работа S4 – 25 %. Предлагат се и специални версии с S4 – 50%.

 

 

 

Характеристики на дизайна SAV:

 • Диапазон на въртящия момент от 10 Nm до 1000 Nm
 • Изходни обороти от 6 до 240 об/мин
 • Задаване на крайни положение и изкючване по усилие
 • Предлага се както с 3-фазни, така и с монофазни AC двигатели
 • Ръчно колело за аварино или ръчно управление.

Характеристики на SARV

 • Диапазон на въртящия момент от 15 Nm до 1000 Nm
 • Задаване на крайни положение и изкючване по усилие
 • Предлага се както с 3-фазни, така и с монофазни AC двигатели
 • Ръчно колело за аварино или ръчно управление.
 • Възможност до 1500 цикъла на час
 • Изходни обороти от 6 до 350 об/мин

 

Опции:

 • Възможност за настройка на изключватели в междинно положение.
 • Тандем изключватели
 • Обратна връзка за отдалечено проследяване на текущото положение.
 • Електромагнитни крайни изключватели и изключватели от усилие

Свързване:

 • Електрическо свързване чрез щепсел/контакт, конектор AUMA (или клеми като опция).
 • Различни видове кабелни входове.
 • Изходни драйвъри съвместими с DIN и ISO

 

Работни условия и обкръжаваща среда

 • Високи водо и прахозащита
 • Висококачествена защита от корозия
 • Широк диапазон на температурна издръжливост

Интерфейси и функционални свойства:

 • Програмируеми свободни от потенциал контакти за сигнализиране на състоянието
 • Плавен старт и стоп за прецизна работа на арматурата
 • Предотвратяване на пиковете на налягане, благодарени на настройката на изходяща скорост
 • Авариен и сейфти режими с отделни предварително зададени стойности на скоростта
 • Бързо и прецизно позициониране с многопортови вентили (до 16 порта)
 • Управление по Fieldbus
  Процесен контролер (PID)
 • Управление Fieldbus
 • Регистриране на оперативни данни.
 • Bluetooth свързване с Notebook и таблет с Android.