Доставка на хоризонтални помпи с двойновтичащо работно колело OMEGA 500-835A

Доставка на хоризонтални помпи с двойновтичащо работно колело OMEGA 500-835A

Въз основа на съвместен договор между Прострийм Груп и Хелпик ООД се извършва доставка на два броя хоризонтални помпи с двойновтичащо работно колело тип OMEGA 500-835 A за помпена станция „Беглика“ към НЕК ЕАД, клон „ВЕЦ Група Родопи“.

Технически параметри на доставените хоризонтални помпи:
Производител: KSB AG, Германия
Дебит: Q=950 l/s
Напор: H=35m
Двигател: TECO Westinghouse
Мощност на двигателя към помпата: P=450 kW

Внедряването на оборудването се съпровожда с пълен инженеринг – проектиране, доставка, монтаж, супервизия на специалисти от KSB AG – Германия и пускане в експлоатация на съоръжението.

Ползи след монтиране на съоръжението:

  • Редуциране на разходите за енергия
  •  Най-висока надеждност и сигурност при експлоатация
  • Лесна подръжка
  • Гъвкавост при управлението на помпената станция