Доставка, монтаж и пуск на спирателна и регулираща арматура – МВЕЦ Камчия

Доставка, монтаж и пуск на спирателна и регулираща арматура – МВЕЦ Камчия
регулатор DN 800
МВЕЦ Камчия

МВЕЦ „Камчия“  е първата ВЕЦ в Югоизточна България и е на територията на община Сунгуларе. Тя ползва системата на язовир „Камчия“. Осъществен е байпас на съществуващия енергогасител, разположен на левия бряг на Луда Камчия. В новата електроцентрала е монтирана единствената в България вертикална турбина тип „Каплан“. Вертикалната турбина е двойно регулираща и позволява едновременна промяна на ъгъла на лопатките и перките на вала. Това инженерно решение гарантира много висок коефициент на полезно действие на водната маса.  МВЕЦ „Камчия“ със своите 1,3 мегавата е включена в паралел в електропреносната мрежа на страната. Връзката се осъществява със съществуващата преносна система чрез изграден далекопровод с дължина 1300 метра.

Съгласно договор между „Прострийм“ и собственика на МВЕЦ„Камчия“, ние успешно доставихме, извършихме монтажа и пуснахме в експлоатация следното оборудване:

  1. Двойноексцентрична бътерфлай клапа DN 1400 PN 6 с хидравличен цилиндър и противотежест
  2. Двойноексцентрична бътерфлай клапа DN 1800 PN 6 с електрическa задвижка AUMA SA 10.1 GZ 250.3/GS 250.3 F35, 400V
  3. Регулатор на налягане CLA-VAL TYTAN-S-50-755F/KCOS DN 800 PN 10