Доставка, монтаж и пуск на бътерфлай клапа DN 3000 – ВЕЦ Росица

Доставка, монтаж и пуск на бътерфлай клапа DN 3000 – ВЕЦ Росица
ВЕЦ Росица
ВЕЦ Росица

ВЕЦ „Росица 1“ е първо стъпало от хидроенергийната схема на яз. „Ал. Стамболийски”. Пусната е в експлоатация през 1954 г. Разположена е непосредствено под язовирната стена. Състои се от водовземна кула, напорен тръбопровод, минаващ през тялото на стената, машинна сграда, изтичало, преливник и долна вада.

Енергоблокът има подземна и надземна част. В подземната част под кота 154,20 се помещават турбинна зала, шибърно помещение, маслено стопанство, кабелни канали и др. Инсталирана мощност на централата е  7,5 МВт, а средногодишно производство 17,3 ГВтч.

Проекта, който успешно изпълнихме се състои от доставка, монтаж и пуск на бътерфлай клапа DN 3000 PN 10 с хидравлично управление – лост и противотежест и изпълнява седните работни условия: дебит 30.1 м3/с, скорост на потока – 4.3 м/с и работно налягане 5,8 бара. Тялото  и диска на клапата са изработени от въглеродна стомана.

 

 

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.