Въвеждане в експлоатация на многостъпални центробежни въздуходувки

Въвеждане в експлоатация на многостъпални центробежни въздуходувки
многостъпални центробежни въздуходувки
многостъпални центробежни въздуходувки

Друг изпълнен успешно проект е доставка, монтаж и пуск на Въздуходувки за флотационни машини – I и II секция , на обект „Реконструкция и модернизация на I секция от флотационно отделение на ОФ „Асарел”.

Въздуходувките и вентилационните камери, работещи на територията на флотационното отделение са следните:

  1. Многостъпална центробежна въздуходувка с дебит дебит 19 000м3/h в комплект с табло за управление, филтър-заглушител на вход, звукоизолиращ кожух и изходен заглушител – 4 бр.
  2. Многостъпална центробежна въздуходувка с дебит дебит 15 000м3/h в комплект с табло за управление, филтър-заглушител на вход, звукоизолиращ кожух и изходен заглушител – 4 бр.
  3. Многостъпална центробежна въздуходувка с дебит дебит 22 000м3/h в комплект с табло за управление, филтър-заглушител на вход, звукоизолиращ кожух и изходен заглушител – 3 бр.
  4. Вентилационна камера 40 000м3/h – 1 бр.
  5. Вентилационна камера 32 000м3/h – 1 бр.

Дейностите, които извършихме са доставка на въздуходувките, супервизия при монтаж и пуск на технологичното оборудване. Персонала на комапнията беше обучен за работа, съгласно изискванията на завода – производител.

Съоръженията работят на динамичен принцип, при който посредством въртящ се ротор се свива и премества газ под действието на центробежна сила. Едно от основните предимства е липсата на вътрешно триене между двигателя и тялото на въздуходувката; като валът има само две точки на контакт – лагерите. По тази причина очакваният период на експлоатация на машината може да достигне до 40 години.