Внедряване на вертикални помпи с двойновтичащо работно колело тип RDLO V400-665B

Внедряване на вертикални помпи с двойновтичащо работно колело тип RDLO V400-665B

„ВЕЦ Група Родопи”, гр. Пловдив е клон на НЕК ЕАД. Дейността на централата е свързана с производството на електрическа енергия, строителна и ремонтана дейност в областта на електропроизводтсвото от ВЕЦ и инвестиционна дейност. Водени от очакванията на клиента да получи модерно и надеждно технологично решение, включващо доставка на помпи, двигатели, арматура, тръбопроводи и ел. управление в помпените станции към „ВЕЦ Група Родопи”, Прострийм Груп, самостоятелно или съвместно със свои партньори, е реализирала редица проекти, по-големите от които са:

Съвместен договор между Прострийм Груп и Хелпик ООД за доставка на три броя вертикални помпи с двойновтичащо работно колело тип RDLO V 500-835 A за помпена станция „Сърнена Река“ към НЕК ЕАД, клон „ВЕЦ Група Родопи“.

Технически параметри на доставените вертикални помпи:
Производител: KSB AG, Германия
Дебит: Q=950 l/s
Напор: H=90m
Двигател: LOHER – Германия
Мощност на двигателя към помпата: P=1 250 kW

Съвместен договор между Прострийм Груп и Химремонтстрой АД за доставка на два броя вертикални помпи с двойновтичащо работно колело тип RDLO V 400-665 B за помпена станция „Тошков Чарк“ към НЕК ЕАД, клон „ВЕЦ Група Родопи“

Технически параметри на доставените вертикални помпи:
Производител: KSB AG, Германия
Дебит: Q=750 l/s
Напор: H=130m
Двигател: LOHER – Германия (степен на защита на двигателя – IP 67)
Мощност на двигателя към помпата: P=1 300 kW

Внедряванията на оборудванията са съпроводени с пълен инженеринг – проектиране, доставка, монтаж, супервизия на специалисти от KSB AG – Германия и пускане в експлоатация на съоръженията.

Реализирани ползи след монтиранe на съоръженията:

  • Редуциране на разходите за енергия
  •  Най-висока надеждност и сигурност при експлоатация
  • Лесна подръжка
  • Гъвкавост при управлението на помпените станции