Арматура за помпена станция на рудодобивно предприятие

Арматура за помпена станция на рудодобивно предприятие
Асарел Медет
Асарел Медет

„Асарел-Медет”АД е предприятие  с основен предмет на дейност – открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности.

Като техен дългогодишен партньор ние, Прострийм Техник ООД, сме успешно завършили редица технологични проекти. Един от тях е доставка и пуск на спирателна и регулираща арматура за помпена станция, където доставихме:

  1. Ножови шибъри с гумени вложки DN 300 PN 10 с пневматично задвижване
  2. Спирателни кранове DN 800 PN 10 с електрическо задвижване.

Вече повече от 5 години арматурата работи без забележки, което доказва нашата визия за висококачествени продукти и услуги!